Főoldal Cégünkről Partnereink Regisztráció Útajánló Linkek GY.I.K English Deutsch
főoldal/home
Webáruház főoldal

Általános vásárlási feltételek

Fontos tudnivalók a webáruházunk működéséről és a vásárlásról

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK, ELADÓADATAI

Cég megnevezése: Suwenor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely / telephely: 1184 Budapest, Jegenye fasor 15/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-686411
Adószám: 11981646-2-43
Működési engedély nyilvántartási szám: 3622
Kiállító hatóság: Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Ügyosztály
Telefon: 06 1 24-02-911
Fax: 06 1 24-02-911
E-mail: lakoauto@lakoauto.hu

REGISZTRÁCIÓ

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztüli vásárlással Ön érvényes szerződést köt az adott tárgyra. A webáruház és a szerződés, valamint a termékekről adott tájékoztatás, egyéb információkkal kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar. A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztrálják magukat és ezzel az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják. Az első vásárlásával egyidejűleg megadott személyes adataival kerül az Ügyfelünk automatikus regisztrálásra.A regisztráció ingyenes. A regisztrácikor csak azokat a legszükségesebb adatokat kérjük be Öntől, amelyek a vásárlás és a termék célbajuttatásához feltétlenül szükséges. A megadott adatok bizalmasan kezeljük, harmadik félnek át nem adjuk. Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Eladó saját marketing céljaira felhasználhassa.

ÜZLETSZABÁLYZAT

1. Általános tudnivalók, feltételek

1.1. Webáruházunk lehetőséget kínál az Interneten keresztüli vásárlásra. Az itt megjelenített áruk megtekinthetőek és megvásárolhatóak, vagy megrendelhetőek a 1037 Budapest Bécsi út 310. szám alatt lévő üzletünkben is.

1.2. Webáruházunkban mindenki vásárolhat, aki elfogadta és ezáltal magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az üzletszabályzatot.

1.3. A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.

2. A bemutatott termékek

A vásárolt áruk jellemzőit részletesen, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért és elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az eladási ár mindig a kiválasztott áru, vagy árucsoport mellett kerül feltüntetésre, és tartalmazza az ÁFÁ-t is. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

3. Szavatosság és jótállás (garancia)

3.1. Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, az alábbi hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal.

3.2. A fogyasztói szerződés hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során az Eladó a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályai szerint jár el.

 • A fogyasztó szavatossági igényének érvényesítéséhez a Vevőnek be kell mutatnia a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatot.
 • Az Eladó a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  a) a Vevő nevét, címét,
  b) a fogyasztási cikk egnevezését, vételárát,
  c) a vásárlás időpontját,
  d) a hiba bejelentésének időpontját,
  e) a hiba leírását,
  f) a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt,
  g) a kifogás rendezésének módját.

  Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevő át kell adni. Ha az Eladó a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül értesíti a Vevőt.
 • Az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében az áru tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül fogja elvégezni.
  Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Javításra az árut elismervény ellenében veszi át az Eladó. Az elismervényen fel kell tüntetni a Vevő nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított árut átveheti.
 • Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó kérhet szakvéleményt a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől. Ez esetben az Eladó fokozott együttműködésre köteles, és álláspontjáról írásbeli nyilatkozatot tesz.

3.3.Az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkek (ld. a rendelet melléklete) jótállása esetében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján jár el.

 • A jótállás időtartama egy év.
 • A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
 • A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • A jótállás keretébe tartozó javítás esetén az Eladó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
  a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
  b)a hiba okát és a javítás módját,
  c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,
  d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.
 • Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  A jótállás időtartama a kicserélt termékre (annak kicserélt részére) újra kezdődik.

3.4. Az Eladó a szavatosság kérdésében a hibás teljesítményről szóló 1959. évi IV. törvény 305-313 -t veszi magára kötelező érvényűnek és ez alapján jár el.

3.5. Az áru cseréje csak eredeti, érvényes garancia levél vagy sértetlen garancia címke, fizetési bizonylat ellenében lehetséges.

Az áru garanciális javítását, ill. cseréjét nem tudjuk magunkra vállalni, amennyiben azt nem rendeltetésszerűen használták - helytelen tárolás, szakszerűtlen kezelés, erőszakos behatás, házilagos javítás vagy elemi kár okozta meghibásodás - illetve ha a hiba a szállítás közben következett be.
Nem érvényesíthető a garancia abban az esetben sem, amennyiben a garanciális dokumentáción javítás, törlés, valótlan utólagos bejegyzés történt és a vevő nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy ez a termék tőlünk származik.

4. Rendelés

A webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a vásárlás ezen szabályzatban rögzített menetével.

4.1. A rendelés menete

A termékcsoportokból kiindulva keresse meg a vásárolni kívánt termékeket. A csoportokon belül az egyes termékeket kép és rövid leírás mutatja be valamint a termékekhez tartozó cikkszámot és eladási árat. Ha kiválasztotta a vásárolni kívánt árut, a termék leírása alatti táblázatban és kattintson a „Kosárba” gombra. Ezután folytathatja a böngészést a webáruházban.

A vásárlás során a bal oldali hasábban nyomon követheti kosara aktuális tartalmát. Az itt megjelenő linkre kattintva a fizetés oldalra jut, ahol a kosár aktuális tartalmát is módosíthatja (bent lévő termékek darabszámát növelheti, csökkentheti)

5. A vásárlástól való elállás joga

5.1. A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még az átvételt megelőző 48 órával a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen vagy telefonon jelzi az Eladónak. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

5.2. Az Eladó kizárólag üzemképes, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A termék nem rendeltetésszerű használatából adódó károsodásának költségei a Vevőt terhelik.

5.3.Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, illetve a beszerelésből adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.

5.4 A vásárlástól való elállás esetében a Vevő és az Eladó között létrejött szerződés felbomlik.

6. A felelősség korlátozása

6.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. (pl. vírus.)
 • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

6.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.

6.4 A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

6.6. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, a webáruház honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.

6.7. Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

6.8. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

6.9. Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

7. Személyes átvétel

Az áru átvehető személyesen az Eladó telephelyén (1037 Budapest, Bécsi út 310.) az Eladó általi értesítés után, nyitvatartási időben. (Hétfő-Péntek 9:00 – 17:00, Szombat 9:00 – 12:00)

8. Fizetés

8.1 Fizetés készpénzzel, személyesen.Az áru személyes átvételekor az Eladó telephelyén készpénzben történik, a fizetési bizonylat ellenében.

9. Adatvédelem

Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.

Az Eladó a Vevő adatai a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A regisztrációkor megadott adatokat kiemelt biztonsággal kezelni, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a rendelések teljesítéséhez elengedhetetlen az információk megosztása (pl. postai feladás).

10. Kihez fordulhatok, ha bármilyen kérdésem, problémám van?

A termékekkel, regisztrációval, rendeléssel, szállítással, valamint bármilyen további webáruházunkkal kapcsolatos kérdés, probléma felmerülése esetén forduljon bizalommal a Suwenor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkatársaihoz. Ezt megteheti nyitvatartási időben személyesen telephelyünkön (1037 Budapest Bécsi út 310..), telefonon keresztül (06 1 24-02-911) vagy e-mailben (lakoauto@lakoauto.hu) is. Állunk rendelkezésére.

11. Egyéb rendelkezések

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.

A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Köszönjük, hogy megtisztelt minket és webáruházunkban vásárol!